En israelsk artilleribombe eksploderer over Gaza 11. januar. Over 900 er nå blitt drept i krigen, som begynte 27. desember. FOTO: PATRICK BAZ/AFP

Bilder av skader fra Gaza som er blitt analysert i Tromsø, tyder på at Israel har brukt såkalte «DIME-våpen». Disse kan være kreftfremkallende.


Les også:

Bakgrunn:
Våpenekspert Per Nergaard i Norsk Folkehjelp sier det er «overveiende sannsynlig» «DIME-våpen» er brukt i Gaza. DIME-granatene inneholder wolfram (tungsten). Dette stoffet gir granatene en mer voldsom effekt på et mer begrenset område enn vanlige eksplosiver.Trykkbølgene fra disse våpenene kan føre til at kroppsdeler, som oftest ben, blir revet rett av.

- Testlaboratorium for nye våpen

De norske legene Mads Gilbert (61) og Erik Fosse (58), som mandag kom tilbake fra Gaza, sier de har sett avrevne kroppsdeler som tyder på at DIME-våpen er blitt brukt. - Det er en sterk mistanke om at Gaza nå blir brukt som et testlaboratorium for nye våpen, sa Gilberten pressekonferanse på Gardermoen mandag.

Gilbert og Fosse har sendt bilder av disse skadene til Tromsø Mineskadesenter, hvor de er blitt analysert av Hans Husum. Også Husum har konkludert at skadene sannsynligvis skyldes DIME-våpen.- Grunnen til at jeg bruker begrepet «overveiende sannsynlig», er samtaler jeg har hatt med Husum og det jeg ellers vet om DIME, sier Nergaard til Aftenposten.no.

Det har ikke lyktes Aftenposten.no å komme i kontakt med Hans Husum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En ti år gammel palestinsk gutt vinker idet han forlater Shifa-sykehuset i Gaza mandag for å bli behandlet i Saudi-Arabia. Ifølge leger mistet han begge øynene i et israelsk flyangrep. FOTO: ISMAIL ZAYDAH / REUTERS


Begrenser skadene

Lite er kjent om DIME-våpnene, men det pågår ifølge Nergaard mye forskning for å utvikle eksplosiver som anvender tungsten eller utarmert uran for å konsentrere skadevirkningene.Utviklingen mot mer krigføring i tettbebygde områder har skapt økt behov for våpen som rammer hardt på et begrenset område. De avfyres gjerne som små målstyrte bomber fra fly.- Med tungsten kan man begrense dødsradiusen til kanskje bare to-tre meter, sier Nergaard.Ifølge Gilbert har Dime-våpnene som er brukt på Gaza, en skaderadius på mellom to og fem meter. Han karakteriserer dem som «ekstremt kraftfulle».

- Kan være kreftfremkallende

Å begrense skadevirkningene kan i seg selv være ønskelig, men det finnes ifølge Nergaard rapporter som hevder at tungstenspartikler i miljøet kan føre aggressive kreftformer -- selv om noen årsakssammenheng ikke er bevist. - Grunnen til at vi stiller spørsmål ved dette, er at man ikke har dokumentert hva slags effekter det har på medium og lang sikt. Det er ikke gjort grundige nok undersøkelser, sier han.

Gilbert på sin side er mest opptatt av de direkte skadevirkningene av våpene.- Vi er ikke tynnhudet når det gjelder krigsskader, men disse amputasjonene er virkelig ekstremt forferdelig, og for mange av pasientene ikke mulig å overleve, sa han på pressekonferansen.

Bakgrunn: